Opplandgata

Opplandgata sett fra sydenden ved jernbanen. Foto: Helge Høifødt

Opplandgata, Vålerenga, bydel Gamle Oslo, fra Strømsveien til Enebakkveien. Før byutvidelsen 1878 kalt Øvre Havegade etter at det lå en hage mellom gaten og Vålerenga gård. Oppkalt 1879 etter Opplandene, eldre betegnelse på det østnorske innland.

Bygninger m.m.:

2. Her sto tidligere et hus i to og en halv etasje, oppført i panelt tømmer 1857, påbygd ca. 1880. Tidligere var det butikk i første etasje mot Strømsveien. Etter lengre tids forfall ble huset revet 2014. På samme tomt står også en fireetasjes leiegård fra 1901 med rikt detaljnivå (ark. W. Darger), et typisk eksempel på 1890-årenes leiegårdsarkitektur.

5. Vålerengen bedehus, senere menighetshus.