Velferdsetaten

Revisjon per 1. apr. 2021 kl. 16:54 av Øyvind (diskusjon | bidrag)
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)

Velferdsetaten, Storgata 51, kommunal fagetat som utvikler og tilbyr byomfattende tjenester som bidrar til gode levekår for innbyggerne i Oslo. Etaten har ansvar for sosiale og økonomiske boligvirkemidler, tiltak for rusmiddelmisbrukere, boliger for grupper med særlige behov, tiltak for å skape et trygt miljø i Oslo sentrum, transporttjenester for personer med nedsatt funksjonsevne og er faglig sekretariat for Klagenemnda for transportsaker for forflytningshemmede. Velferdsetaten samarbeider med bydelene, spesialisthelsetjenesten, brukerorganisasjoner og andre ideelle organisasjoner for å gi brukerne i Oslo et helhetlig tilbud. Et flyktningeregister, som tidligere var en del av Flyktninge- og innvandreretaten, administreres av Velferdsetaten.

Velferdsetaten ble opprettet i 2012 da Helse- og velferdsetaten ble delt. Velferdsetaten består også av den tidligere Rusmiddeletaten. SaLTo-sekretariatet, som tidligere var lagt til Rusmiddeletaten, er nå lagt til Velferdsetaten.