Vestre gravlund Gamle kapell

Gamle kapell på vestre gravlund. Foto: Sylvi Panjwani/Oslo Byleksikon

Vestre gravlund Gamle kapell, Sørkedalsveien 64, bydel Ullern. Kapellet som ligger i det nordøstre hjørnet av Vestre gravlund, like ved Borgen stasjon med inngang fra gravlundssiden. Det er oppført i jugendstil og omfattet opprinnelig en kremasjonsbygning, Vestre krematorium, oppført 1908–09 (ark. Oscar Hoff, arkitektkonkurranse 1907). Sirkulær bygning med karakteristisk skorstein og monumentalt trappeparti foran hovedinngangen. Inngang fra kirkegårds-siden (byggets sydside), og inneholder bisettelseskapell og kolumbarium (urnehall). Krematoriet ble utvidet 1914 med likhall i underetasjen og en urnehall i tre etasjer over denne, samt en utvidelse av kapellet med to siderom slik at rommet fikk korsform. 1923 ble bygningen ytterligere utvidet. Bisettelseshallens kor, hvelv og vegger ble dekorert med freskomalerier av Emanuel Vigeland 1923. Den opprinnelige lys-settingen innskrenket seg til røkelseskarformete lamper, også formet av E. Vigeland. Senere en nyere lysekrone for bedre belysning. Kisten plasseres på en katafalk med tak over slik at kisten ikke lenger er synlig for de pårørende når den er senket. Galleri til orgel. Piano tilgjengelig. Buede benker med 100 sitteplasser.

På nordsiden av bygningen ligger Vestre gravlund Nye kapell og Vestre gravlund Krypten. En klokke støpt hos O. Olsen & Søn, Nauen 1929 er montert på loftet mellom gamle og nye kapell.