Vinderen (tidligere bydel)

Revisjon per 20. jun. 2018 kl. 09:01 av Astrid (diskusjon | bidrag)
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)

Vinderen, tidligere administrativ bydel i Ytre by vest/nord, besto av den østre delen av nåværende bydel Vestre Aker, fra Holmenveien i vest til og med Gaustadområdet i øst, mellom Sørkedalsveien i sør og Markagrensen i nord. Bydelen ble opprettet da bydelsforvaltningen ble innført 1. juli 1988 og ble ved bydelsreformen 1. januar 2004 – med unntak av Gaustadområdet som da ble overført til Nordre Aker – slått sammen med den tidligere bydel Røa til den nye bydel Vestre Aker. Den tidligere Bydel Vinderen var 10,3 km2, etter Søndre Nordstrand den største av bydelene etter areal, og den hadde et folketall ved nedleggelsen på 19 693 innbyggere.