Røa (tidligere bydel)

Røa, tidligere administrativ bydel i Ytre by vest/nord, utgjorde den vestre delen av nåværende bydel Vestre Aker, mellom grensen til Bærum i Lysakerelva i vest og Holmenkollveien i øst, fra Bogstadvannet i nord til Ullernåsen/Husebyskogen i sør. Bydelen ble opprettet da bydelsforvaltningen ble innført 1. juli 1988 og ble ved bydelsreformen 1. januar 2004 slått sammen med tidligere bydel Vinderen, samt Gaustad-området fra tidligere bydel Sogn til den nye bydel Vestre Aker. Den tidligere bydel Røa var 3,1 km2 og hadde et folketall ved nedleggelsen på 21 435 innbyggere.