Sogn (tidligere bydel)

Sogn, tidligere administrativ bydel i Ytre by vest/nord, besto av de sentrale delene av nåværende bydel Nordre Aker, mellom Solvang kolonihage i vest og Akerselva i øst, Ring 3 i sør og Nordmarka i nord. Bydelen ble opprettet da bydelsforvaltningen ble innført 1. juli 1988 og ble ved bydelsreformen 1. januar 2004 slått sammen med den tidligere bydel Grefsen–Kjelsås med tillegg av Gaustad-området i vest fra tidligere bydel Vinderen og områdene Ullevål Hageby, Blindern og Nedre Tåsen i sørvest fra tidligere bydel St. Hanshaugen–Ullevål til den nye bydel Nordre Aker. Den tidligere Bydel Sogn var 5,6 km2 og hadde et folketall ved nedleggelsen på 16 467 innbyggere.