St. Hanshaugen–Ullevål (tidligere bydel)

St. Hanshaugen–Ullevål, tidligere administrativ bydel i Indre by vest, besto i nord av Ullevål Hageby, Blindern og Nedre Tåsen som nå utgjør sørvestre del av bydel Nordre Aker, og i sør den nåværende bydel St. Hanshaugen med unntak av Hausmannskvartalene som da hørte til bydel Grünerløkka-Sofienberg, og Hammersborg-området mellom Hausmannskvartalene og Grensen/Pilestredet som var en del av Sentrum.

Bydelen ble opprettet da bydelsforvaltningen ble innført 1. juli 1988 og ble ved bydelsreformen 1. januar 2004 fordelt på bydelene Nordre Aker (Ullevål Hageby, Blindern og Nedre Tåsen) og St. Hanshaugen (resten av den tidligere bydelen). Bydel St. Hanshaugen-Ullevål var 4,9 km2 og hadde et folketall ved nedleggelsen på 29 261 innbyggere. Dette ga bydelen det største folketallet i 2004 blant bydelene i Indre by og det tredje største i hele byen.