Åmot gård

Åmot, gård med gnr. 20, Sørkedalen, har navn etter norrønt ámót, elvemøte; gården ligger like ved der Langlielva og Heggelielva løper sammen til Sørkedalselva.

Gården lå i middelalderen i Bærum; senere er grensen flyttet. Krongods 1537–1645. Ved salg 1645 ble gården delt i to. Delene kom sammen igjen 1749 og lå under Bogstad til 1854. Senere har de vært en del av Nordmarksgodset. Gården er delt i flere bruk.

1. Åmot, gnr. 20/4, utskilt etter 1903.

2. Nordre Åmot, gnr. 20/9, utskilt etter 1903.

3. Søndre Åmot, gnr. 20/3, utskilt etter 1903.