Øraveien

Øraveien, Røa, bydel Vestre Aker, fra Finnhaugveien til Kristian Auberts vei. Navn 1936 etter «Melumsøra» i Lysakerelva rett vest for veien.