Finnhaugveien

Finnhaugveien, Juli 2021 Foto: Aslak Malmåsen

Finnhaugveien, Røa, bydel Vestre Aker, fra Vækerøveien vest- og nordover tilbake til Vækerøveien. Navn 1934 etter funkisvillaen «Finnehaugen», den første villaen i veien (nå nr. 5), oppført 1932 av og for byggmester Haakon Mehlum. Etter tradisjonen skal navnet komme av finner som skal ha holdt til her og gravde etter sølv i traktene ved Eiksmarka. Fra Finnhaugveien til Kristian Auberts vei går Øraveien.