Østerli terrasse

Østerli terrasse, Brattlikollen, bydel Nordstrand, fra Østerliveien til gangbro over Europaveien. Navnet vedtatt 1988 etter plassen Østli under Abildsø gård; veien var tidligere en del av Abildsøveien.