Agmund Bolts vei

Agmund Bolts vei, Teisen, bydel Alna, fra Tvetenveien til snuplass øst for Strømsveien. Oppkalt 1954 etter Agmund Bergtorsson Bolt (ca. 1345–ca. 1419), som var riksråd og høvedsmann på Akershus og en av de første innehaverne av Teisen gård, og hans brorsønn, bondehøvdingen Agmund (Amund) Sigurdsson Bolt (ca. 1400–1465) som ledet oppstanden mot Erik av Pommern 1436 og stod i spissen for en bondehær som inntok bispegården i Oslo.

Bygninger m.m.:

1–51 og 2–64. OBOS-borettslaget Teisen Vest, 16 blokker med til sammen 471 leiligheter, oppført i første halvdel av 1950-årene, innflytting 1953–55 (ark. Rinnan, Tveten og Colbjørnsen).

53–59. Høyblokken ved Teisenkrysset.

Under den annen verdenskrig lå Teisen lagerområde, også kalt Lager Strømsveien, på jordet nord for Timms reperbane ved Strømsveien, der blokkene ligger nå. Her hadde Organisation Todt et stort lageranlegg på et ovalt område hvor de oppført fem brakker, blant annet en stor, halvannenetasjes brakke øst i anlegget, og et utall lagerskur for sin Einsatzgruppe Wiking og Hærens forpleiningstjeneste. Her hadde de også bensinlager og et Flaklager. Etter frigjøringen ble både lageret og reperbanen, som også hadde vært beslaglagt, overtatt av de allierte under navnet Strømsveien Petrol Depot (Solvang). Rivingen av lagerbrakkene foregikk høsten 1946.

18. mai 2008 ble Timms gamle reperbane mellom borettslaget og Østre gravlund totalskadet i en voldsom brann med stor røykutvikling. Brannen spredte seg til de nærmeste blokkene, og 6 leiligheter ble helt utbrent.