Alfasetveien

Alfasetveien, Alfaset, bydel Alna, fra Arvesetveien frem til slette og deretter fortsetter den frem til Nedre Kalbakkvei, navnsatt 1987. Før det gikk Alfasetveien fra Strømsveien og nordover; denne veien heter fra 1987 Arvesetveien. Navn etter gården Alfaset (Arveset).

24. Postens Godssenter. Industriområde.