Alnastien

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo Bykart

Alnastien, turvei langs Alnaelva, utgjør turvei D 9 og det meste av D 10. Alnastien strekker seg fra Lillomarka og helt ned til Kværnerdalen. Turveien strtekker seg langs Alna fra Hukenveien via Grorudparken til Hølaløkka og Grorud stasjon. Herfra heter den Poudretstien ned til Alnaparken. Turveien fortsetter langs Smalvollveien til Bryn stasjon og videre ned Svartdalen til Svartdalsparken og Kværner.

Historikk

Den nederste strekningen ble anlagt i 1938. Etter sammenslåingen av Oslo og Aker i 1948 begynte arbeidet med å bedre fremkommeligheten ved Bryn stasjon. I 1992 startet kommunen prosjektet «Aksjon Alna», og turveien er siden gradvis opparbeidet som en del av Groruddalssatsingen.