Amund Hellands vei

Amund Hellands vei, Nordstrandshøgda, bydel Nordstrand, blindvei østover fra Ekebergveien. Oppkalt 1968 etter geologen Amund Theodor Helland (1846–1918), som utgav Norges Land og Folk i 39 bind 1898–1921.

Området her tilhørte tidligere Tungebråten gård. Frem til begynnelsen av 1960-årene var adressen her Ekebergveien 246 og 248. I siste del av 1960-årene ble området utbygd med rekkehus, 8 rekker med til sammen 19 hus, arkitekt Jan Lie-Nielsen, langs blindveien som fikk eget navn i 1968.