Ankerløkken Kirkegaard

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo bykart

Ankerløkken Kirkegaard, tidligere kirkegård på Ankerløkken som lå mellom Hausmanns gate og Akerselva, Storgata og Østre Elvebakke. På kirkegårdsarealet ligger i dag Jakob kirke. Kirkegården ble tatt i bruk 1833 som kolerakirkegård, fra 1839 benyttet som gravplass for Vår Frelsers menighet. Den fikk tilnavnet "Den nye kirkegård" for å skille den fra Vår Frelsers gravlund. 1840 ble likhus og graverbolig oppført etter stadskonduktør Groschs tegninger (revet). Kirkegården ble ikke brukt etter 1866, vesentlig fordi grunnen var vasstrukken og lite egnet til begravelser. Den ble nedlagt 1878 og gravene ble overflyttet til Tøien Kirkegaard.