Ankertorget transformatorstasjon

Ankertorget transformatorstasjon, Hausmanns gate 16. Transformatorstasjon med maskinhall, oppført 1899–1900 og 1912–13, arkitekt Ingvar Hjorth. Dette er den midterse av tre industribygninger her. Den nærmest Hausmanns gate ble oppført 1918, arkitekt F. Linthoe, som Ankertorvets sekundærstasjon og administrasjonslokaler for Kristiania Elektrisitetsverk/Oslo Lysverker. Bygningen nærmest Akerselva, er en understasjon, oppført 1947–51, arkitekt Byarkitekten. 1992–99 var Oslo Lysverkers Museum her. Mesteparten av museumsgjenstandene er overtatt av Norsk Teknisk Museum. For dagens bruk av bygningene, – se Hausmanns gate.