Anne Brannfjelds vei

Anne Brannfjelds vei, Ekeberg hageby, bydel Nordstrand, fra Brannfjellveien til Enoks vei. Oppkalt 2008 etter Anne Brannfjeld (1815–1905), født Anne-Marie Andersdatter i Vardal (Gjøvik). Hun kom som hushjelp til Christiania i 1836 og ble landets mest kjente signekone og helbrederske. Tilnavnet fikk hun fordi hun i mange år bodde på husmannsplassen EkeberglienBrannfjell. Hennes datter Karen Mathea bodde på husmannsplassen Brannfjell.