Asbjørnsens gate

Asbjørnsens gate, navn på tidligere gater.

1. Navn på en strekning av Colletts gate fra Uelands gate til Griffenfeldts gate, oppkalt i 1920-årene etter forfatteren og eventyrsamleren Peter Christen Asbjørnsen (1812–85); nå Colletts gate 64–88.

2. Asbjørnsens gate var 1896–1928 også navn på en regulert gate parallelt med Munthes gate fra Eckersbergs gate til Løvenskiolds gate; deler av gateløpet er den nåværende Langaards gate.