Askekroken

Askekroken, Skøyen, bydel Ullern, fra Drammensveien til Nedre Skøyen vei. Østre del av veien utgjorde tidligere den nedre del av Askeveien, som ble stengt ved omleggingen av traseen for sporveislinjen mellom Thune og Hoff. Navnet vedtatt 1982.

2. Del av Orklas nye hovedkontor, også med adresse til Drammensveien 149–151, ferdigstilt 2019 (ark. NSW arkitektur). Utenfor bygningen står den 8 m høye statuen «In every lifetime I will find you», utført av Michael Benisty.