Askergata

Askergata, Torshov, bydel Sagene, fra Fagerheimgata til Vossegata og videre til Ole Bulls gate. Navn 1901 etter bygda Asker. Gaten var opprinnelig regulert frem til nåværende Jørgen Løvlands gate, men strekningen på østsiden av Fagerheimgata ble aldri opparbeidet (her ligger Rodeløkka kolonihager).