Asperudtoppen

Asperudtoppen, Holmlia, bydel Søndre Nordstrand, gangvei vestover og nordover fra Asperudveien. Navnet vedtatt 1981, oppkalt etter husmannsplassen Asperud, som lå under Lerdal gård.