Bakkeløkken

Bakkeløkken, tidligere engløkke på Sankt Hanshaugens østskråning, senere innlemmet i løkken Frydenlund på den andre siden av Ullevålsveien. 1884 ble dette området på 12 daa kjøpt av kommunen og innlemmet i Sankt Hanshaugens parkområde, se Stensløkken.