Stensløkken

Stensløkken, løkkeeiendom som lå til Pilestredet 90; hadde i likhet med Stensparken og Stensgata navn etter middelaldergården Sten, og var omkring 1800 en stor eiendom. Eid av Petter Otto Boyesen i 1770- årene og av rådmann Lauritz Larsen rundt 1790. Den var også kjent som Bakkeløkken etter en senere eier, L. A. Bakke. Løkkehuset ble revet 1922.