Bakketoppen

Bakketoppen, Nordstrandshøgda, bydel Nordstrand, fra Ljabrubakken til Munkerudveien. Oppkalt 1926 etter plassen Bakketoppen med adresse Bakketoppen 1.