Ljabrubakken

Ljabrubakken, Ljabru, bydel Nordstrand, fra Ekebergveien til Ljabruveien ved Ljabru gård. Oppkalt 1924 etter gården. Veien var tidligere den sørligste delen av Ekebergveien, opprinnelig en del av den gamle fredrikshaldske kongevei. Nederst i bakken ligger Ljabru gård på vestsiden av veien og Munkerudsaga på østsiden. Etter initiativ fra Veivesenet og Riksantikvaren, som sammen ville verne verdifulle nasjonale veiminner, er den bratte Ljabrubakken og steinbroen fredet. Undersøkelser har vist at bakken ble noe nivellert ved hjelp av sprengningsteknikker ellers benyttet i Kongsberg-gruvene. Det er antatt at steinhvelvsbroen ble bygd tidlig på 1800-tallet, ca 1805–1806, men den er ikke omtalt i papirene etter generalveimester Ingier som bodde på Stubljan. Broen er fortsatt i bruk for all slags biltrafikk og er symbol eller logo for bydel Søndre Nordstrand.

En sidevei vestover fra Ljabrubakken er Ljabrukollen terrasse.

Bygninger m.m.:

7. Nordstrandhjemmet, alders- og sykehjem, eid av Nordstrand menighet og åpnet 1958; solgt til kommunen 2003.

50. Ljabruskolen.