Bergensgata

Bergensgata, Bjølsen, bydel Sagene, fra Advokat Dehlis plass til Maridalsveien nord for Lisa Kristoffersens plass, oppkalt 1879 etter byen Bergen.

1924–49 gikk «Korsvoll-trikken» Bergensgata til Lisa Kristoffersens plass, der den snudde i en trikkesløyfe.

Bygninger m.m.:

1. Hybelhus for Kirkens Bymisjon, oppført 1971 (ark. Hans Mollø-Christensen). På tomten, men med adresse Maridalsveien 176, lå til 1965 misjonshuset Effata.

7. Bjølsen Misjonshus.

12. Immanuelkirken, nå Metodistkirken på Bjølsen.

24. En treetasjes leiegård oppført 1924 av Oslo kommune som en del av et kommunalt boligkompleks på en tomt mellom Stavangergata og Bergensgata, sør for Lisa Kristoffersens plass. Opprinnelig hadde tomten adresse Bergensgata 12b. Huset er markert med et blått skilt satt opp av Selskabet for Oslo Byes Vel til minne om Lisa Kristoffersen.

41. Verkstedbygning i tegl oppført for Norsk Dynamo Verksted 1915–16. Bedriften som var etablert på Rodeløkka i 1913, flyttet inn i egen bygning her i 1916. Den produserte luftbehandlingsanlegg med oppvarming, støvutskilning, befuktning, pneumatisk transport, anlegg i plast og syrefaste materialer, korn- og høytørking. Eiendommen er 2019 under utvikling til boligformål. Prosjektet som er kalt Dnamo, består av 3 bygg med tilsammen 35 selveierleiligheter. 7 leiligheter i den gamle fabrikkbygningen, 28 leiligheter fordelt på to nybygg. På gateplan kommer en dagligvarebutikk.

45. Toetasjes trehus fra 1871; regulert til bevaring. En av de få gjenværende bygninger som tilhørte det opprinnelige trehusmiljøet på Bjølsen.