Birgitte Hammers vei

Birgitte Hammers vei, Ljan, bydel Nordstrand, fra Solveien til Svenskestien. Oppkalt 1917 etter legatstifteren Birgitte Hammer (1853–1909), som 1894 bygde Hammers pensjonat på Ljan. Fra Birgitte Hammers vei til Midtåsen går Kyhns vei samt blindveien Skansebakken.

Bygninger m.m.:

1. Det tidligere Hammers pensjonat, der Edvard Munch malte og Knut Hamsun skrev høsten 1895. Pensjonatet ble drevet frem til okkupasjonen, da det ble beslaglagt av tyskerne og brukt til forlegning. 1945–96 var bygningen aldershjem for Filadelfiamenigheten. Bygningen ble restaurert 1998–99 og seksjonert til leiligheter.

8b. Villa oppført for Ragnar Otterstad 1965 (ark. Sverre Fehn).

15. Villa oppført 1919 for sekretær Andreas Mohr (ark. Sig. Brænne).