Birkebeingata

Birkebeingata, tidligere gate fra Konows gate (ved nr. 40) til jernbaneområdet i Loelvdalen. Gaten ble før byutvidelsen 1878 kalt Ebbes Gade etter eiendommen Ebbesløkken, og gikk opprinnelig frem til Alnas østbredd, men ble bortregulert i forbindelse med NSBs utbygging av området og fremføringen av Dyvekes vei.

Navnet ble i begynnelsen av 2000-tallet igjen tatt i bruk på en gate fra Konows gate og vestover mot Dyvekes vei, inne på NSBs område.