Bjørnerudveien

Bjørnerudveien, Bjørnerud, bydel Søndre Nordstrand, fra Ljabruveien til Rugdeberget og Nebbejordet. Oppkalt 1983 etter gården Bjørnerud, som lå på østsiden av veien. Nærings- og industriområde.

20. Oslo Stevnehall, møtelokale for Jehovas vitner.