Rugdeberget

Rugdeberget, Hauketo, bydel Søndre Nordstrand, blindvei sørover fra Bjørnerudveien til Rugdeberget borettslag. Navn 1983 etter en gammel rugdepost som lå på en bergknaus i området.