Bjerringbakken

Bjerringbakken, Bekkelaget, bydel Nordstrand, fra Mosseveien til Bekkelagsveien, oppkalt 1917 etter smedmester Amund Christopher Bjerring (ca. 1800–1870). Han var smed på Stubljan og bodde på Bekkelaget gård til sin død.

7. På denne eiendommen ligger Oslos største jettegryte, oppdaget 1873 av geologen Waldemar Christoffer Brøgger. Den er 10 m dyp med et tverrmål på 2,5 m. – Se også Jettegryter.