Boecks Gade

Christian Peter Bianco Boeck (1798-1877)

Boecks Gade, navn på to aldri opparbeidede gater på Tøyen; oppkalt etter halvbrødrene, professor Christian Peter Bianco Boeck (1798–1877; fysiolog, paleontolog m.m.) og professor Carl Wilhelm Boeck (1808–75; syfilidolog). Den første av gatene ble regulert og navnsatt 1879 og 1891, og skulle gå fra Trondheimsveien østover til Holmboes løkke (omtrent ved enden av nåværende Helgesens gate). Sammen med den paralleltgående Blytts Gade var Boecks Gade ment å gi adkomst til den prosjekterte bebyggelsen på professorløkkene. Prosjektet ble aldri fullt realisert, og under den senere utbyggingen av området ble gaten bortregulert, selv om gateløpet i dag stort sett tilsvarer Helgesens gate på østsiden av Trondheimsveien.

1901 ble navnet gitt til en nyregulert gate nordover fra Økernveien på østsiden av Bellevue til Holmboes løkke, men heller ikke denne gaten ble noen gang opparbeidet.

Carl Wilhelm Boeck (1808–75)