Bolteløkken

Bolteløkken, løkke på Bymarken på ca. 10 daa; navn etter David Bolt (1729–98), som kjøpte den 1761. Løkken lå mellom Stensparken i vest og Sankt Hanshaugen i øst, Bislet i sør og Valle i nord. I første halvdel av 1800-tallet ble den utvidet til 193 daa. Hovedbygningen, Bolteløkka allé 8, skriver seg fra 1839 og ble oppført av kjøpmann Johan Henrik Ziiölner (Schiølner); i dag Ullevålsveien skole. Eiendommen ble innkjøpt til skoleformål av kommunen 1898. I 1850-årene startet utparselleringen av løkken.