Bråtenalléen

Bråtenalléen, Grefsen, bydel Nordre Aker, fra Grefsen allé til Betzy Kjelsbergs vei. Oppkalt 1915 etter villaeiendommen «Braaten».

15. Villa fra 1930-årene, Laila Schou Nilsens barndomshjem.