Carl Kraffts Chokolade & Konfekt-Fabrik

Carl Kraffts Chokolade & Konfekt-Fabrik, Norges første ordentlige sjokoladefabrikk, etablerrt i 1852 av Carl Krafft (1812–76), som var dansk og utdannet destillatør og parfymør ved Universitetet i København. Han etablerte seg i Christiania i 1837, femten år senere startet han sjokoladefabrikk i butikklokalene sine i «Robsahmgården» som lå i nåværende Karl Johans gate 15. Fabrikken var utstyrt med dampdrevne sjokolademaskiner fra Frankrike. I 1866 bygde han en ny og større fabrikk på en eiendom ved hjørnet av Hausmanns gate og Mariboes gate med daværende adresse Hausmanns gate 29/31 (ark. Jacob Nordan). Fabrikken produserte også såpe, lakk og asfalt i en bakbygning. I 1899 ble bygget med fasade mot Mariboes gate påbygd en fjerde etasje. Dette bygget og fabrikkens høye pipe, kalt «sjokoladepipa» er bevart. Fabrikken var i drift til 1914, da den bukket under i konkurransen med Freia, Bergene og Asola. På fasaden mot Mariboes gate står et av Selskabet for Oslo Byes Vels blå skilt til minne om sjokoladefabrikken.