Christiania Dampkjøkken

Christiania Dampkjøkken, tidligere matvarebedrift grunnlagt som aksjeselskap i 1857 med overrettsprokurator Lars Rasch, politimester Chr. F. J. von Munthe af Morgenstierne og kjøpmennene Thor Olsen, O. M. Hauge og Stener Rosenberg som direksjon. Christiania Dampkjøkken hadde sitt forbilde i det Egerstorffske dampkjøkken i Hamburg. Av kjøpmann J. L. Tiedemann kjøpte selskapet en tomt mot Skråningen mellom Møllergata og Torggata (Torggata 8); den var tidligere bortleid til gartnerenken madame Olsen, som brukte den til hage. Arkitekt Georg A. Bull laget tegningene til bygningen.

Dagen før åpningen 20. desember 1858 hadde direksjonen innbudt til et prøvemåltid for aksjeeierne og en del andre, i alt ca. 200 personer. Res. kap. Wexels holdt bordbønn. «På et signal», heter det i Morgenbladet, «åpnedes nå lukene til kjøkkenet fra hvilke gjestene selv, etter at statsråd Herman Vogt på anmodning først var gått frem, tok sine matporsjoner som bestod av en bolle med grønnsaksuppe hvori et stykke kjøtt og flesk av utmerket tillagning».

«Dampen», som institusjonen snart kom til å hete, ble et sterkt besøkt spisested for alle som ønsket – eller måtte – spise ekstra rimelig. Den billigste maten i spisesalen kostet 33 øre, til avhenting 28 øre; den beste henholdsvis 47 og 42 øre. I sin trengselsperiode i 1860-årene var Henrik Ibsen en hyppig gjest. Aasmund Olavson Vinje, Christian Skredsvig, Olaus Fjørtoft, Arne Garborg, Hans Jæger, Knut Hamsun og mange andre senere berømtheter, spiste ofte sin middag der. Garborg forteller et sted at Dampkjøkkenet var et av høydepunktene i bondestudentenes tilværelse.

Også fyrstelige personer besøkte stedet, vel ikke for å spise billig, men for å få et personlig inntrykk av den navngjetne sosiale institusjon. Under det tyske keiserbesøk i 1890 kom keiser Wilhelm 2 og kong Oscar 2 med følge en dag inn i spisesalen, hentet sin mat i luken, satte seg ved noen ledige bord og spiste suppe med ferskt kjøtt. I Dampens gjestebok står innskrevet mange kjente navn.

Dampens gamle bygning mot Skråningen og Torggata er forlengst revet, delen mot Møllergata forsvant i 1979. På hjørnet mot Torggata reiste Dampkjøkkenets nye bygning seg i 1939 med 7 etasjer (ark.: Morgenstierne og Eide). Fra å være en institusjon for servering av billige middagsretter i en stor spisesal, utviklet Dampkjøkkenet seg til en matvarebedrift med produksjon, catering og serveringsvirksomhet.

I 1971 ble bedriften sammensluttet med Oslo Folkerestauranter. Hovedvirksomheten foregikk i Østensjøveien 34; dessuten hadde firmaet serveringssteder på Bjerkebanen og Økern Torghall. Senere foregikk den viktigste delen av virksomheten ved oljeinstallasjonene i Nordsjøen. Bedriften ble i 1988 overtatt av SAS Service Partner og hadde da 150 ansatte.