Christiania Pudretfabrik

Christiania Pudretfabrik, bedrift som var i virksomhet fra 1865 til 1912. Pudrett er gjødsel med dyre- og menneskemøkk som råmateriale. Bedriften startet i Lakkegata 65, men flyttet 1873 til Ulsholt, som var eid av Cæsar Ramel Michelet. Han var bestyrer ved fabrikken fra 1869 til sin død i 1909, og veien som går der fabrikken i sin tid lå, er oppkalt etter ham (Micheletveien).

Tomten i Lakkegata ble brukt til stasjon for pudrettvognene, og etter flyttingen ble pudretten lastet over på jernbanen i byen og kjørt til Grorud stasjon. I årene rundt 1890 var det 70 renovasjonsarbeiere tilknyttet fabrikken. Det var en viss motstand mot fabrikken pga. luktproblemer, men den fortsatte på Ulsholt til 1912, da den ble kjøpt av kommunen og innlemmet i Renholdsverket, som fikk hovedkvarter på tomten i Lakkegata.

Gangstien mellom Grorud stasjon og Alnaparken, der pudrettfabrikken lå, fikk i 2007 navnet Poudretstien.