Collett/Cappelen-gården

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo Bykart
Collettgården på slutten av 1890-tallet. Foto: Olaf Væring / Oslo Museum / Public Domain

Collett/Cappelen-gården, Norsk Folkemuseum, tidligere Kirkegata 15. Gården er en toetasjes murgård med to gårdsrom, hvis eldste deler stammer fra midten av 1600-tallet, ombygd flere ganger på 1700-tallet. Nåværende fasade fra 1753. Gården var 1702–1828 eid av familien Collett og ble regnet som en av Christianias fineste bygårder; den kan sees som et monument over denne glanstiden i byens økonomiske historie. Etter den vanskelige tiden under Napoleonskrigene og senere brannen på Bordtomtene i 1819, måtte handelshuset Collett & Søn innstille virksomheten. I 1843 kom gården i bokhandlerfirmaet J. W. Cappelens eie. Etter flere mislykkede forsøk på å bevare gården på stedet i 1930-årene, ble den revet 1938 for å gi plass til Cappelens nye åtteetasjes forretningsgård. Den ble så lagret og gjenoppført på Folkemuseet.