Dalsløkka (vei)

Dalsløkka, Dal, bydel Søndre Nordstrand, sidevei vestover fra Dalssvingen. Navn 1985 etter et jorde på Nordre Dals grunn som ble kalt «løkka».