Dal gård

(Omdirigert fra Dal (gård))

Dal, gård med gnr. 169. Den opprinnelige gården lå på østsiden av Enebakkveien nord for Klemetsrud og lå under Akershus slott på 1500-tallet. Gården ble solgt i 1666 og senere delt i flere bruk. Veien Dalsroa er oppkalt etter gården.

1. Søndre Dal, gnr. 169/1, Avlangruds vei. Våningshuset er bevart og brukes nå som barnehage. Jordveien er utparsellert, opprinnelig til hyttebebyggelse, senere bolighus. Området utbygd til boligfelt med småhusbebyggelse i 1980-årene.

2. Nordre Dal, gnr 169/3, ved krysset Dalsåsen/Oscar Dahls vei, bygningene er bevart, store deler av jordveien utparsellert til småhusbebyggelse og bebygd 1984–85. Et av gårdens jorder gav navn til veien Dalsløkka.

3. Lille Dal, gnr. 169/4, ved Bjørn Lies vei, våningshus bevart, omfattende småhusbebyggelse i innmarka 1984–85.