Damefallene

Damefallene, Sogn, bydel Nordre Aker, navn på det parklignende området med turvei B7 fra krysset Carl Kjelsens vei/Sognsveien til Ullevålsletta. Også navn på flere bakker i Oslomarka, bl.a. fra Sarabråten ned mot Nøklevann (Damefallet).

Navnet har trolig sammenheng med at bakken er så bratt at det var vanskelig å holde seg på bena for uøvde skiløpere («damer»).