Dittenkomplekset

Dittenkomplekset, Dittenkvartalet, var tidligere betegnelsen på kvartalet Akersgata/Apotekergata/Pilestredet/Teatergata. Eiendommene i Dittenkvartalet var opprinnelig en del av Krigsassessor Brochmanns løkke. På den østlige delen (mot Akersgata) lå høyesterettsassessor Frederik Motzfeldts staselige bolig med en stor hage. I denne hagen oppførte J. P. Strömberg 1826 en to etasjes teaterbygning, som brant ned 1835 (Strömbergs teater). Motzfeldts gård ble 1857 overtatt av hoffapoteker Hans Selchier von Ditten (1820–91), som her, på hjørnet av Apotekergata og Akersgata, åpnet Rikshospitalets apotek 1. januar 1858; det var etter ham kvartalet fikk navn. Gården ble revet 1904, og hans arvinger oppførte 1905 gårdskomplekset Akersgata 55 (omfattet også det tidligere Apotekergata 1–3), det egentlige Dittenkomplekset, etter tegninger av Harald Olsen. Kommunen leide til å begynne med lokaler i komplekset til bl.a. magistraten, men overtok eiendommen (sammen med Teatergata 8 og 14) 1910. Også de tilstøtende eiendommene Apotekergata 5, 7 og 7b, rommet kommunale kontorer.

Flere av bygningene i kvartalet ble revet fra 1960-årene og fremover, bl.a. i forbindelse med tunnelbaneutbyggingen og planene om fremføring av Ring 1 i Hammersborgtunnelen. Hele resten av bebyggelsen i kvartalet, bortsett fra fasaden på Toga-gården på hjørnet av Teatergata og Akersgata, ble revet i slutten av 1980-årene og begynnelsen av 1990-årene; på tomten ble VG-huset, Tinghuset og regjeringskvartalets femte byggetrinn (R 5) bygd. Samtidig ble Munchs gate forlenget gjennom kvartalet fra Teatergata til Apotekergata. Under Dittenkomplekset ble det bygd et parkeringshus med plass til 1500 biler, åpnet 1990.