Doktor Londons vei

Doktor Londons vei, Rødtvet, bydel Grorud, fra Rødtvetveien til bomstasjon i Trondheimsveien, adkomstvei for boliger langs Trondheimsveien, tjener som sykkelvei langs Trondheimsveien. Blindvei for motorkjøretøy. Nordre del er fra 1996 en del av Kristian Bogneruds vei. Navn etter dr. Leopold London (1907–71), som frem til ca. 1969 hadde legepraksis og bolig i Trondheimsveien 396 ved Kalbakken. Deretter bodde han noen år på Lille Frøen, mens han hadde praksis i Trondheimsveien 391.