Dråga

Dråga, Simensbråten, bydel Nordstrand, fra Simensbråtveien til Vårveien. Navngitt 1955 etter den trange dalen, draget, som var skille mellom Lille Ekeberg og Simensbråten.