Einerveien

Einerveien, Bekkelagshøgda, bydel Nordstrand, fra Ekebergveien til Erlandstuveien. Navnet etter einerbusken, vedtatt 1928. Husene langs veien med numrene 1–19 er en del av Holtet hageby, oppført 1924–28 (ark. Gunnar Bjerke og Jacob Christie Kielland) for Fagforeningenes kooperative Bolig- og Byggeselskap.