Erlandstuveien

Erlandstuveien, Bekkelagshøgda, bydel Nordstrand, fra Jomfrubråtveien til Sandstuveien. Oppkalt 1928 etter plassen Erlandstuen, som lå nordvest for krysset Erlandstuveien/Ekebergveien.

Bygninger m.m.:

Husene med numrene 1–9, 13–25, 2–14 er en del av Holtet hageby, oppført 1924–28 (ark. Gunnar Bjerke og Jacob Kielland) for Fagforeningenes kooperative Bolig- og Byggeselskap.