Emil Moestue

Emil Moestue A/S, papirhandel og trykkeri etablert 1883 i Skippergata av Emil T. Moestue (1852–97) som en spesialforretning for kontortrykksaker og protokoller. Selskapet ble etter hans død drevet videre av enken Caspara Moestue til tre av sønnene kunne overta, og ble familieaksjeselskap i 1916. Forretningen samlet i 1915 sin økende virksomhet i Skippergata 38, fra 1937 også i Skippergata 40, hvor blant annet firmaets trykkeri for norske frimerker lå.

Trykkerivirksomhten ble startet i 1907, og i perioden 1913–94 produserte firmaet (gjennom Almanakkforlaget) «Almanakk for Norge» for Universitetet i Oslo, til 1987 med enerett. Et annet kjent produkt (fra 1918) var «Den 7de Sans». I 1914 kjøpte firmaet eiendommene Norbygata 12/14/16 (nå Norbygata 12) og den tilstøtende Urtegata 9 på Grønland. Etter kjøp av flere eiendommer i kvartalet og oppføring av et åtteetasjers bygg i Norbygata i etapper 1959–70 («Moestuegården»), samlet firmaet mesteparten av sin trykkerivirksomhet her. Emil Moestue A/S var blant Norges største papir- og trykkerifirmaer med bok- og aksidenstrykkeri, offsettrykkeri, dyptrykkeri og rotasjonstrykkeri for en rekke ukeblader, blant annet «Illustrert Famileblad» og damebladet «Urd». Det eide fra 1928 egen papirfabrikk (Buskerud Papirfabrikk i Drammen) og hadde eskefabrikk, konvoluttfabrikk, spillkortfabrikk m.m.

Emil Moestue A/S var familieeid til 1977, da firmaet ble overtatt av Borregaard (senere Orkla). I 1985 ble firmaets engroshandel med papirvarer utskilt som EMO, som senere har hatt flere eiere. Orkla solgte i 1990 trykkeriet til svenske Esselte, og i 1996 ble virksomheten flyttet til Østre Aker vei 61. Fra 1998 er finske Ajasto eier, og ved årsskiftet 2004/2005 ble produksjonen av almanakker, tidsplanleggere (blant annet Den 7de Sans), kalendere m.m. flyttet til Finland. Firmanavnet ble i 2008 endret fra Emil Moestue AS til Ajasto AS.