Enøketaten

Enøketaten, tidligere kommunal etat som forvaltet kommunens klima- og energifond og stimulerte enøk-tiltak.

Kommunen opprettet et enøk-fond i 1981. Fondet ble forvaltet av Oslo Energi inntil Enøkbedriften ble etablert i 1997. Enøkbedriften ble omdannet til Enøketaten i 2004, og fondet fikk nye vedtekter og ble omdøpt til klima- og energifondet i 2008. I 2011 ble Enøketaten en del av den nyopprettede Bymiljøetaten. Fra 2016 er arbeidet underlagt Klimaetaten.