Erik steinhoggers gate

Erik steinhoggers gate, Vollebekk, bydel Bjerke, fra Brobekkveien til Sjampinjongstien. Oppkalt 2018 etter steinhoggeren Erik J. Hagen, som bodde på en av Vollebekk-gårdene. Steinhoggervirksomheten var tidligere en viktig virksomhet her. Området var 2020 under utbygging.